2023. január 30, hétfő   -   Névnap: Martina, Gerda

Távhőszolgáltatás

Adatvédelmi tájékoztató
Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság távhő ügyfelek részére
- 1. dokumentum  
- 2. dokumentum

157/2005.(VIII.15.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás

A Bakonyi Erőmű Zrt. távhőszolgáltatási tevékenységet Ajka Kandó Kálmán Lakótelepén végez.

Az erről szóló engedélyt Ajka város jegyzője a 06/303-1 /2009. ügyszámon kiadott határozatában adta ki.

 Kivonat az Üzletszabályzatból

A szolgáltató főbb adatai :
Társaság cégneve:
Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvény-társaság
Rövidített neve:
Bakonyi Erőmű Zrt.
Székhelye:
8401 Ajka, Gyártelep
Alapítója:
Állami Vagyonügynökség
Jogelődje:
Bakony Hőerőmű Vállalat
Cégbejegyzés helye:
Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Veszprém
Cégbejegyzés ideje:
1992. október 19.
Cégbejegyzés száma:
Cg. 19-10-500026
Működés időtartama:
Határozatlan
Működés megkezdésének időtartama:
1992. január 01.
Alapító okirat kelte:
1991. december 31.
Üzleti év kezdete, vége:
Megegyezik a naptári évvel

a.)    Távhőtermeléssel és- szolgáltatással kapcsolatos tevékenységi körei:
35.11    Villamosenergia termelés
25.11    Fémszerkezet gyártása
25.21    Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
26.51    Mérőműszergyártás
27.90    Egyéb villamos berendezés gyártása
28.11    Motor, turbina gyártása
28.21    Fűtőberendezés, kemence gyártása
33.20    Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.30    Gőzellátás, légkondicionálás
36.00    Víztermelés-, kezelés-, ellátás
43.22    Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
43.29    Egyéb épületgépészeti szerelés

 Az Üzletszabályzat hatálya, érvényességi köre

A Bakonyi Erőmű Zrt. – mint távhőtermelő és egyben távhőszolgáltató Üzletszabályzata a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. sz. törvényben, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 157/2005.(VIII.15.) Kormány rendeletben megfogalmazott cél – a felhasználói igénye-ket szolgáló gazdaságos, folyamatos és biztonságos távhőtermelés és távhőszolgáltatás – megvalósítása érdekében, a helyi szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését. Meghatározza a távhőszolgáltató kötelezettségeit és jogait, szabályozza a távhőszolgáltató és a felhasználó szerződéses viszonyát, a mérés és elszámolás rendjét, továbbá a szolgáltatónak a felhasználókkal, fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel és a felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel való együttműködését.

Az Üzletszabályzat – Ajka város Kandó Kálmán lakótelep területén – a távhőszolgáltatásba bekapcsolt felhasználókra és díjfizetőkre, valamint a távhőszolgáltatóra vonatkozó rendelke-zéseket és részletes információkat tartalmazza.
A távhőszolgáltató az Ajka Város Önkormányzat Jegyzője által kiadott működési engedély alapján, - mely engedély meghatározatlan időre szól - jogosult Ajka város
Kandó Kálmán lakótelep területén a jogszerűen létesített, használatba vett és az általa üzemel-tetett távhővezeték-hálózaton keresztül távhőtszolgáltatni.

Fentiek a Bakonyi Erőmű Zrt. – mint távhőszolgáltató – részére az engedélyes távhőrendszerekre vonatkozóan: üzembentartási, fejlesztési és szolgáltatási jogokat és kötele-zettségeket jelentenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Bakonyi Erőmű Zrt. a távhőszolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolódni kívánó fel-használók részére – a megfelelő tájékoztatás érdekében –ügyfélszolgálati tevékenységet is ellát.

Az ügyfélszolgálat feladata megfelelő tájékoztatást adni :

-  a távhőszolgáltatás igénybevételének feltételeiről,
-  az új felhasználói berendezések létesítésének feltételeiről, engedélyezéséről,
-  a közüzemi szerződésekben meghatározott kérdésekről,
-  a meglévő felhasználói berendezések üzemeltetéséről, szabályozásáról és a
      hőfogyasztás méréséről,
-  az energiatakarékossági lehetőségekről,
-  a szolgáltatott távhő mérés szerinti elszámolásáról,
-  a díjfizetés rendjéről,
-  a mérőeszközök javítási, hitelesítési és szükség szerinti cseréjének kérdéseiről,
-  a panaszok kivizsgálásának rendjéről,
-  az ügyeleti szolgálat tevékenységéről,
-  a hőszolgáltatás vállalkozási tevékenységéről,
-  a hibabejelentések módjáról.

 Ügyfélszolgálati tevékenység megjelölt helyei

Bakonyi Erőmű Zrt
8401 Ajka, Gyártelep Pf. 134.

Tájékoztatás: műszaki, üzemeltetési, javítási, karbantartási ügyekben - hibabejelentés
Ügyfélfogadás (minden nap): 0 – 24 óra
Tel.: 88/211-355 / 2460   (termelésirányító)
Fax: 88/211-577

Tájékoztatás:  műszaki, jogi, díjfizetési ügyekben.
Ügyfélfogadás (szerdán): 08 – 20 óra
Tel.: 88/211-355
Fax: 88/211-577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyi Erőmű Zrt. - 2009