2023. január 30, hétfő   -   Névnap: Martina, Gerda

Környezetvédelem, klímavédelem

A Részvényársaság két alaptevékenységének végzése során - mindig törekedve az elérhető legjobb technika, technológia megvalósítására – anyagi erőforrásaihoz mérten fejlesztette berendezéseit. E fejlesztésekhez a gazdasági kényszerhatások mellett a környezetvédelmi szempontok mérlegelése nyújtott alapot. A beruházások döntő többsége a légszennyezés csökkentésére irányult. A legfontosabb, megvalósított, illetve folyamatban lévő környezetvédelmi programok a következők:
 • Elektrofilter-program,
 • Hibrid-fluid tüzeléstechnikai átalakítása a kazánoknak,
 • A légszennyező pakura kiváltása földgázzal (kazánok begyújtására),
 • Megújuló energiaforrások és hulladékok hasznosítása (Biomassza tüzelés megvalósítása, szélerőmű létesítése, hulladék-égetőmű tervezése),
 • Korszerű, nagy hatásfokú, környezetkímélő erőmű (kombinált ciklusú erőmű) tervezése,
 • Folyamatos emissziómérő rendszer telepítése,
 • Zárt vizi körfolyamatok megvalósítása,
 • Recirkulációs vízhasználat alkalmazása,
 • Víz- és talajvédelmi monitoring alkalmazása,
 • Zagytéri depóniák rekultivációja,
 • Korszerű akusztikai megoldások révén (hangtompítók) a zajkibocsátás csökkentése,
 • Az üzemeltetés és a karbantartás során keletkező hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlaníttatása erre szakosodott vállalkozók közreműködésével.

A Társaságnál a talaj- a víz- és a zajvédelem, valamint a hulladékgazdálkodás a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak megfelel.

A levegőtisztaság-védelem terén jelenleg megvalósítás alatt álló projektek révén (tüzelőanyag váltás, bioenergia hasznosítás, földgáz támasztótüzelés, folyamatos emissziómérő rendszer megvalósítása) 2005 január 1-től  biztosított a környezetvédelmi megfelelés. 

A következő évek legfontosabb feladata lesz az egyes telephelyek energetikai- és egyéb irányú hasznosításának előkészítése és a rekultivációs feladatok végrehajtása.
Bakonyi Erőmű Zrt. - 2009